Количка

0 артикула

Гаранционно обслужване

„Крис 06“ ЕООД носи отговорност за гаранционното обслужване на стоката от момента на предаването й на Купувача, валидна в рамките на указаните от производителя гаранционни условия, но не повече от законоустановения срок според българското законодателство! При експлоатация на стоката не по предназначение, в разрез с указаните от производителя начин и условия, гаранцията автоматично отпада.


Ако продуктът е в гаранционен период, се изпраща за ремонт с куриерска фирма за сметка на купувача.


Гаранцията не е валидна в следните случаи:

- При неспазване на предписания режим на монтаж и експлоатация.

- При разглобяване и/или опит за отстраняване на повредата от страна на клиента или друго неоторизирано лице.

- При повреди или външно въздействие върху продукта на вода, разтворители, агресивни химикали, механични удари, излагането на изделието на температура над допустимата за него, промени  в мрежовото захранване (токови удари), статично електричество.

- При несъобразяване с предписания клас на защита и съхранение, при експлоатация в агресивни среди.Непрочитането и незапознаването с общите условия, условията за доставка, гаранционните условия и начините за изпращане на поръчките Ви не ги анулира!

Seliton E-commerce Solution